3D TECH MODELING

3D TECH MODELING е Национално състезание по 3D моделиране за ученици от 5 до 12 клас. Организатор на състезанието е клуба по Роботика към Технически университет - София. Състезанието се провежда изцяло онлайн, а участниците се разпределят в две възрастуви групи – от 5 до 7 клас и от 8 до 12 клас. За всяка от групите темите ще бъдат различни, като всеки участник ще може да избере върху коя тема да работи.

Задачата за изпълнение ще бъде в рамките на 4 астрономически часа, участниците трябва да изградят 3D модел на предварително зададено задание, в деня на състезанието. Финалният файл трябва да бъде във файлов формат .STL (официален стандарт за 3D принтери), допълнителни точки ще се присъждат, ако се използват съвременни CAD системи, при проектирането на заданието, като AutoCAD и SolidWorks. Участниците ще имат пълната свобода да използват какъвто преценят софтуер за проектиране, като крайният файл трябва да отговаря на заданието.

РЕГЛАМЕНТ

ТЕМИ ОТ ИЗДАНИЕ 2023

САМОЛЕТИ
ФАНТАСТИЧЕН СВЯТ
ГРАДОВЕ НА БЪДЕЩЕТО
ИНОВАТИВНИ ПРОДУКТИ

ИЗИСКВАНИЯ

АВТОРСТВО

Във всеки файл, трябва да има ЗАДЪЛЖИТЕЛНО авторски инициали.

РАЗМЕРИ

Размерите на детайла не трябва да бъдат по-голeми от 100 (височина) х100 (ширина) х100 (дължина) мм.

СТАНДАРТИ

Всички файлове трябва да бъдат в .STL формат!

СПОНСОРИ

ЦЕЛИ

Стимулиране на творческото и креативно мислене;

Въведение в инженерното проектиране;

Работа по задание в рамките на определено време;

Насърчаване на STEM науките сред учениците;

Насърчаване интереса на учениците към съвременни CAD системи;

РЕГЛАМЕНТ
3D TECH MODELING

Национално състезание по 3D моделиране и проектиране за ученици от 5 до 12 клас. Организатор на състезанието е клуба по Роботика към Технически университет - София.