3D TECH MODELING

3D TECH MODELING е Национално състезание по 3D моделиране за ученици от 5-ти до 12-ти клас. Организатор на състезанието е клуба по Роботика към Технически университет - София. Състезанието се провежда изцяло онлайн, а участниците се разпределят в две възрастуви групи – от 5 до 7 клас и от 8 до 12 клас. За всяка от групите темите ще бъдат различни, като всяки участник ще може да избере върху коя тема да работи.

Задача за изпълнение ще бъде в рамките на 4 астрономически часа, участниците да изградят 3D модел на предварително зададено задание в деня на състезанието. Финалният файл трябва да бъде във файлов формат .STL (официален стандарт за 3D принтери) , допълнителни точки ще се присъждат ако се използват съвременни CAD системи при проектирането на заданието, като AutoCAD и SolidWorks. Участниците ще имат пълната свобода да използват, какъвто преценят софтуер за проектиране, като крайният файл трябва да отговаря на заданието.

РЕГЛАМЕНТ

ТЕМИ ОТ ИЗДАНИЕ 2022

STEM
КОСМОС
ИНЖЕНЕРИНГ
ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН

ИЗИСКВАНИЯ

АВТОРСТВО

Във всеки файл трябва да има ЗАДЪЛЖИТЕЛНО авторски инициали.

РАЗМЕРИ

Размерите на детайла не трябва да бъде по-голeми от 100 (височина) х100 (ширина) х100 (дължина) мм.

СТАНДАРТИ

Всички файл, трябва да бъдат в .STL формат

СПОНСОРИ

ЦЕЛИ

Стимулиране на творческото и криетивното мислене;

Въведение в инженерното проектиране;

Работа по задание в рамките на определено време;

Насърчаване на STEM науките сред учениците;

Насърчаване интереса на учениците към съвременни CAD системи;

РЕГЛАМЕНТ
3D TECH MODELING

Национален конкурс по 3D моделиране за ученици от 5-ти до 12-ти клас. Организатор на състезанието е клуба по Роботика към Технически университет - София